Chọn trang
Kim Nhung Trần là ai? tính cách như thế nào? Yêu thích gì?

Kim Nhung Trần là ai? tính cách như thế nào? Yêu thích gì?

Kim Nhung Trần là ai? Kim Nhung Trần tên đầy đủ là Trần Thị Kim Nhung nguyên quán tại Hải Phòng. Cô là người sống và làm việc hết mình vì tư tưởng tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ. Nhung đã từng theo biên chế đoàn nghệ thuật Hải Quân – Hải Phòng. Tham...