Chọn trang
Hãy luôn biết ơn! Hãy luôn nhớ về những người ơn! KIM NHUNG ETV

Hãy luôn biết ơn! Hãy luôn nhớ về những người ơn! KIM NHUNG ETV

1. Hãy luôn biết ơn! Những người ơn, những người thầm lặng, hãy luôn nghĩ và nhớ đến họ! Nhung luôn có những người ơn, những người thầm lặng. Là những người luôn luôn cứu mình khỏi những bàn thua trông thấy! Tuy cuộc sống bộn bề lo toan, không thường xuyên gặp mặt...